מפת האתר
Przejdź do treści

יוהנה סליגמן מבית ברגר

תאריך ומקום לידה: 24.08.1914, קלן
תאריך ומקום פטירה: 07.07.1944, מחנה ההשמדה קולמהוף

קטע מתוך ספר הרישום של מחלקת תלושי המזון: יוהנה סליגמן צוינה תחת המספר 163225. מעל נמצאים רישומים בנוגע לבתה ולבעלה. (APL, PSZ, סימן 1386, עמי 129)

יוהנה ברגר נולדה בקלן. ב-1937 התחתנה עם החיט אירמפריד סליגמן (*1913) מרוזבאך (זיג). באפריל 1941 נולדה בתם רֵכָה. המשפחה התגוררה בקלן בכתובת טיבולדגאסה (Thieboldsgasse). ב-22 באוקטובר יוהנה, אירמפריד ורכה סליגמן גורשו לגטו. בטרנספורט היתה גם גיסתה של יוהנה, קלרה ווס (מבית סליגמן) ביחד עם משפחתה. משפחת סליגמן גרה בגטו יחד למרות צפיפות בדירה. בכרטיס הרישום של יוהנה סליגמן ברחוב מלינרסקה 23 מ-9 בנובמבר 1941 צוין שהיא "ביחד עם תשעה אנשים ישבה בחדר אחד עם מטבח". קלרה, ברנהרד וגרשון ווס נרצחו בקולמהוף במאי 1942.

אירמפריד סליגמן נפטר ב-10 ביולי 1942 בגיל 29 שנה. יוהנה שלחה לחמותה מריה סליגמן ברוזבאך (זיג) הודעה מוסווית על מות בעלה. באישור קבלת המחאת כסף היא חתמה בתור "העלמנה חנה סליגמן". בזמן קצר לאחר מכן עוד טרגדיה פקדה את יוהנה סליגמן – בתה, בת שנה וחצי, הושלחה מן הגטו בזמן השפֶרַה בספטמבר 1942. נטולת משפחה יוהנה סליגמן גרה ברחוב מלינרסקה עד שגם היא נרצחה בקולמהוף ביולי 1944.

Urodzona w Kolonii Johanna Berger poślubiła w 1937 r. krawca Irmfrieda Seligmanna (*1913) z Rosbach (Sieg). W kwietniu 1941 r. przyszła na świat ich córka Recha. Rodzina mieszkała w Kolonii przy Thieboldsgasse. 22 października 1941 r. Johanna, Irmfried i Recha Seligmann zostali deportowani do getta. W transporcie znalazła się także szwagierka Johanny, Klara Voos (z d. Seligmann) wraz z rodziną. Rodzina Seligmannów mieszkała w getcie razem, mimo panującej w mieszkaniu ciasnoty. Na karcie zameldowania Johanny Seligmann przy ul. Marynarskiej 23 z 9 listopada 1941 r. widnieje adnotacja „zajęła z 9 osobami 1 pokój z 1 kuchnią”. Klara, Bernhard i Gerson Voos zostali w maju 1942 r. zamordowani w Kulmhof.

Irmfried Seligmann zmarł 10 lipca 1942 r. w wieku 29 lat. Do teściowej Marii Seligmann w Rosbach (Sieg) Johanna przesłała zawoalowaną wiadomość o śmierci męża: podpisała się na poświadczeniu odbioru przekazu pieniężnego jako „wdowa Hanna Seligmann”. Wkrótce na Johannę Seligmann spadł kolejny cios – utrata półtorarocznej córki, wywiezionej we wrześniu 1942 r. w okresie „szpery”. Pozbawiona rodziny Johanna Seligmann mieszkała przy ul. Marynarskiej, dopóki także i jej nie zamordowano w Kulmhof w lipcu 1944 r.

בהתאם לסעיף 173 לחוק התקשורת אנו מודיעים שבהמשכת גלישה באתר את(ה) מסכים(ה) להשתלת קבצי קוקיס (עוגיות) במחשב שלך.קבצי קוקיס מאפשרים לנו לאגור מידע ביחס לסטטיסטיקות צפייה באתר. היה ואינך מסכים(ה) לשמירת קבצי קוקיס, שנה את הגדרות הדפדפן שלך. מידע נוסף על מדיניות הפרטיות שלנו