מפת האתר
Przejdź do treści

שבילי הלימוד:

תיעוד

המורשת המתועדת במרכזים אדמיניסטרטיביים יהודים וגרמנים שפעלו בגטו מהווה את אחד האוספים הגדולים ביותר מסוג זה. מאות אלפי דפים של מסמכים שמורים היום בעיקר בארכיון המדיני בלודז' ומאפשרים להכיר מהיבטים שונים את אופן תפקודו של הרובע הסגור ואת גורלם של האנשים הכלואים בו.

בארכיון שפעל בגטו מנובמבר 1940 כיחידה יהודית אדמיניסטרטיבית רשמית ששמה היה מדור הארכיון, נאספו נתונים סטטיסטים, מסמכים, נרשמו דוחות ונכתבה כרוניקה של האירועים החשובים שהתרחשו בגטו. הכרוניקה נכתבה כמעט יום יום, החל מינואר 1941 ועד יולי 1944 והיא מהווה את אחד המקורות החשובים ביותר המאפשרים הכרת תולדות הרובע הסגור בליצמנשטאדט.

פעילות המדור הייתה אמורה לשרת את יושב ראש היודנראט – מועצת הזקנים היהודית – מרדכי חיים רומקובסקי. הוא התכוון לאסוף בארכיון מסמכים הקשורים לפועלו, להישגיו, מסמכים שיאשרו את כישרונותיו הארגוניים. אבל אנשי הארכיון הציבו לעצמם מטרות אחרות – הם תיארו את כל מה שהתרחש בגטו ואספו חומרים כדי להעבירם לדורות הבאים.

המסמכים שמקורם במורשת מתפרסמים ברציפות כבר כמה שנים והם זמינים לכל המתעניינים בהיסטוריה של הגטו.

המקומות השייכים לשביל

שבילי הלימוד

ילדות

שבילי הלימוד

הגירושים

בהתאם לסעיף 173 לחוק התקשורת אנו מודיעים שבהמשכת גלישה באתר את(ה) מסכים(ה) להשתלת קבצי קוקיס (עוגיות) במחשב שלך.קבצי קוקיס מאפשרים לנו לאגור מידע ביחס לסטטיסטיקות צפייה באתר. היה ואינך מסכים(ה) לשמירת קבצי קוקיס, שנה את הגדרות הדפדפן שלך. מידע נוסף על מדיניות הפרטיות שלנו